Hill Publishing Group | contact@hillpublisher.com

Hill Publishing Group

Location:Home / Journals / Journal of Humanities, Arts and Social Science /

DOI:http://dx.doi.org/10.26855/jhass.2023.01.028

Music and Politics: Chinese Songs of Resistance against Japan Based on the 5W Model of Communication

Date: February 10,2023 |Hits: 1183 Download PDF How to cite this paper

Qiming Zhang

1Shandong University of Arts, Ji’nan, Shandong, China.

2Office of Academic Research, Qilu Normal University, Ji’nan, Shandong, China.

*Corresponding author: Qiming Zhang

Abstract

A series of military conflicts between China and Japan broke out from 1931 to 1945, which are most commonly known in China as Chinese People’s War of Resistance against Japanese Aggression. Against this backdrop, a large number of songs emerged and were widely sang for the purpose of national salvation. Drawing on the analysis framework of the 5W Model of Communication proposed by Harold D. Lasswell, this article explores the communication process of Chinese war songs during the Fourteen-Year War of Resistance against Japanese Aggression. It also compares the changes that the communication of Chinese songs of resistance against Japan undergone in the aspects of communicators, themes, channels and audiences during two periods of 1931-1937 and 1937-1945. This article argues that the wartime communication of Chinese songs of resistance against Japan should not only be regarded as a purely artistic act of singing, but also as a political tool to mobilize various sectors of Chinese society to participate in the War of Resistance against Japan and win the sympathy and support of the international community.

References

Chen Yueming. (2012). “Xuanchuan 5W Moshi: Dang de Xuanchuan Gudong Gongzuo ‘Yiban Banfa’ ” (5W Model of Communication: CPC’s “General Approach” to Propaganda Work). Xinwen Jie, no. 2: 22-26.

Feng Changchun. (2020). “Jiushou Kangri Jiuwang Ticai Yishu Gequ Yanjiu” (A Study on the Art Songs about the War of Resistance against Japan and National Salvation). Nanjing Yishu Xueyuan Xuebao, no. 01: 26-40.

Feng Yuancao. (1994). “Fengxian gei Yishu Shiye de Yisheng: Huajia Fengzikai de Yinyue Zhushu” (A Life Dedicated to the Art Cause: Music Writings of Painter Feng Zikai). In Zhongguo Jinxiandai Yinyuejia Zhuan, edited by Xiang Yansheng, 344-353. Shenyang: Chunfeng Wenyi Chubanshe.

Han Peitonged. (2005). Jiuwang zhi Sheng: Zhongguo Kangri Zhanzheng Gequ Huibian (The Voice of National Salvation: Compilation of Songs of Resistance against Japan). Hongkong: Xingkeer Chubanshe.

LASSWELL, HAROLD D. (1938). Propaganda Technique in the World War. Peter Smith. (Original work published 1927)

LASSWELL, HAROLD D. (2013). Shehui Chuanbo de Jiegou yu Gongneng (The Structure and Function of Communication in Society) (He, Daokuan, Trans.). Beijing: Zhongguo Chuanmei Daxue Chubanshe. (Original work published 1948)

Lü Houxuan & Liu Jinhua. (2015). “Kangzhan Gequ yu Zhongguo Gongchandang de Xuanchuan Dongyuan: Yi Geci wei Zhongxin” (Songs of Resistance against Japan and the Propaganda and Mobilization of the Communist Party of China: Lyrics as the Centre). Jiangxi Shehui Kexue, 35, no. 9: 110-116.

Lu Xiaoyan. (2015). “Cong ‘Qidai Shiye’ Touxi Kangzhan Gequ de Chuanbo” (Analysis of the Communication of Songs of Resistance against Japan from the “Horizon of Expectation”). Changjiang Shifan Xueyuan Xuebao, 31, no. 6: 59-62.

Mao Zedong. (1942). “Zai Yan’an Wenyi Zuotanhui shang de Jianghua” (Talks at the Yan’an Forum on Literature and Art). In Maozedong Xuanji Di 3 Juan (published in 1991), 847-879, Beijing: Renmin Chubanshe.

Min Junqing & Ma Bozhong. (2009). “Huizu Kangri Gequ yu Guojia Rentong” (On the Songs of Anti-Japanese of the Hui Ethnic Group and Its Own National Identity). Beifang Minzu Daxue Xuebao, 89, no. 5: 38-42.

Pu Fang. (2017). “Huangguodong he Chenlin de Liangshou Kangzhan Shiqi Yishu Gequ” (Two Art Songs by Huang Guodong and Chen Lin during the Anti-Japanese War). Zhongyang Yinyue Xueyuan Xuebao, 3: 39-50.

Shoemaker, Pamela J., Tankard, James William, & Lasorsa, Dominic L. (2004). How to Build Social Science Theories. SAGE Publications, Inc.

Wan Meihong. (2011). “Kangzhan Gequ Chuangzuo Tedian Xin Tan” (A New Probe into the Features of the Songs for the War of Resistance Against Japan). Shandong Yishu Xueyuan Xuebao, 123, no. 6: 35-38.

Wang Peixin. (2016). “Zhongguo Yishu Gequ Geci Shiqing Huayixiangxiang de Yanjiu” (A Study on the Poetic and Artistic Imagination of Lyrics of Chinese Art Song). Yinyue Shikong, no. 4: 71-72.

Wang Xutian. (2008). “Yinyue yu Zhengzhi: Yinyue zhong de Minzu Zhuyi” (Music and Politics: Nationalism in the Music). Kangri Zhanzheng Yanjiu, no. 3: 110-138.

Wang Zhaohui, Wei Bing, & Ren Jing. (2012). “Zhuixun Lingting: Min Hun Zhan’ge De Liaoliang Yuezhang” (Pursuing and Listening: The Loud Movement of the Battle Song of the Soul of the Nation). Chongqing Shehui Zhuyi Xueyuan Xuebao 15, no. 3: 94-96.

Wen Li. (1995). “Chizhafengyun Jing Tiandi, Yidai Zhuangge Zhen Gujin: Lun Kangri Jiuwang Gequ yu Kangzhan Gequ de Lishi Diwei” (The Great Wind and Cloud Shocked the World, and a Generation of Majestic Songs Shocked the History: On the Historical Status of Anti-Japanese and National Salvation Songs). Jiaoxiang Xi’an Yinyue Xueyuan Xuebao, no. 3: 29-31.

Zhang Haizhu. (2012). “Minzhu de Zhengce Kexue: La Si Wei Er de Yichan ji Qi Kunjing” (The Policy Sciences of Democracy: Lasswel’s Legacy and Dilemma). Xuexi yu Shijian, no. 10: 66-72.

Zhang Ming. (2001). Xiangcun Shehui Quanli he Wenhua Jiegou de Bianqian (The Changes of Social Power and Culture Structure in Rural Areas). Nanning: Guangxi Renmin Chubanshe.

How to cite this paper

Music and Politics: Chinese Songs of Resistance against Japan Based on the 5W Model of Communication

How to cite this paper: Qiming Zhang. (2023) Music and Politics: Chinese Songs of Resistance against Japan Based on the 5W Model of Communication. Journal of Humanities, Arts and Social Science7(1), 191-198.

DOI: http://dx.doi.org/10.26855/jhass.2023.01.028

Volumes & Issues

Free HPG Newsletters

Add your e-mail address to receive free newsletters from Hill Publishing Group.

Contact us

Hill Publishing Group

8825 53rd Ave

Elmhurst, NY 11373, USA

E-mail: contact@hillpublisher.com

Copyright © 2019 Hill Publishing Group Inc. All Rights Reserved.