Hill Publishing Group | contact@hillpublisher.com

Hill Publishing Group

Location:Home / Journals / The Educational Review, USA /

DOI:http://dx.doi.org/10.26855/er.2018.06.001

Teacher Assistant in the Inclusive School Environment

Date: June 7,2018 |Hits: 3833 Download PDF How to cite this paper

Jan Viktorin *

Department of Special and Inclusive Education, Faculty of Education, Masaryk University, Brno, Czech Republic.

*Corresponding author: Jan Viktorin, PhDr.

Abstract

The literature review deals with the issue of a teacher assistant for pupils with special educational needs in the inclusive school environment, especially the preferred level of education of teacher assistants, qualification assumptions, risks associated with improper involvement of assistants in teaching and the quality and intensity of cooperation between a teacher and a teacher assistant. An analysis of selected studies was used according to two basic thematic criteria: a teacher assistant for pupils with special educational needs and the inclusive school environment. The results of the study have shown that the intensive cooperation of a teacher assistant with a teacher, systematic preparation for lessons and a collective evaluation of assistants’ previous work are the most important preconditions for the effective performance. Other factors for the successful teacher assistant’s work are an appropriate level of education, knowledge, helpful approach to pupils, empathy and tolerance.

References

 Abbott, L., McConkey, R., & Dobbins, M. (2011). Key Players in Inclusion: Are We Meeting the Professional Needs of Learning SupportAssistants for Pupils with Complex Needs?European Journal of Special Needs Education, 26(2), 215-231.

Balshaw, M. (2010). Looking for Some Different Answers about Teaching Assistants. European Journal of Special Needs Education,  25(4), 337-338. 

Bartoňová,M., & Pipeková, J.    (2008). Asistent pedagoga v přípravnétřídězákladní školy. In M. Bartoňová& M. Vítková et al., Vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacímipotřebami II (s. 229-244). Brno: Paido.

Booth, T., & Ainscow, M. (2007). Ukazatel inkluze: rozvoj učení a zapojení ve školách. Praha: Rytmus.

Devecchi, C., Dettori, F., Doveston, M., Sedgwick, P., & Jament, J. (2012). Inclusive Classrooms in Italy and England: The Role of Support Teachers and Teaching Assistants.European Journal of Special Needs Education, 27(2), 171-184. 

Drotárová, L. (2006). Asistent pedagoga - stav v ČR 2006. Praha: IPPP, 2006. 

Egilson, S. T., & Traustadottir,  R.  (2009). Assistance to Pupils with Physical  Disabilities  in Regular Schools: Promoting Inclusion or    Creating Dependency? European Journal of Special Needs Education,  24(1), 21-36.

Giangreco, M. F. (2010). Utilization of Teacher Assistants in Inclusive Schools: Is It    the Kind of Help that Helping Is All About? European Journal of Special Needs Education, 25(4), 341-345.

Giangreco, M. F., & Doyle,  M.  B. (2007). Teacher  Assistants in Inclusive Schools. In L.  Florian (Ed.), The SAGE Handbook  of Special Education (p. 429-439). London: Sage.

Groom, B., & Rose, R. (2005). Supporting the Inclusion of Pupils with Social, Emotional and Behavioural Difficulties in the Primary School:The Role of Teaching Assistants. Journal of Research in Special Educational Needs, 5(1), 20-30. 

Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe. Praha: Grada.

Keating, S., & O’Connor, U. (2012). The Shifting Role of the Special Needs Assistant in Irish Classrooms: A Time for Change? European Journal of Special Needs Education, 27(4), 533-544.

Kratochvílová, J. (2013). Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. Brno: Masarykova univerzita.

MEYS CR. (2016). Decree No. 27/2016 Coll., on the Education of Pupils with Special Educational Needs and of Gifted Pupils.Retrievedfrom http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Morávková Vejrochová, M., Gardošová, J., Korandová, V., Koutská, M., Kulštrunková, J., Kusá, O., Luhanová, A., Michalík, J., Němec,Z., Obrovská, L., Soudná, K., & Tlapáková, I. (2015). Standard práce asistenta pedagoga. Olomouc: Univerzita Palackého. 

Němec,J., & Štěpařová,E. (2008). Edukace sociálněznevýhodněnýchžákůz   pohledu asistentůpedagogabrněnskýchzákladních škol. In M.Bartoňová & M. Vítková et al.,Vzdělávánížáků se speciálními vzdělávacímipotřebami II (s. 245-262). Brno: Paido. 

Němec,Z., Šimáčková-Laurenčíková,K., Georgieva, R.,Horáčková,K., Titěrová,  K., Šebová,  B., & Čurejová,J.  (2014).Asistence ve vzdělávánížáků se sociálnímznevýhodněním. Praha: Nová škola. 

Němec, Z., Šimáčková-Laurenčíková, K., & Hájková, V. (2014).Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova. 

Symes, W., & Humphrey, N. (2011). School Factors that Facilitate or Hinder the Ability of Teaching Assistants to Effectively Support Pupils with Autism Spectrum Disorders (ASDs) in Mainstream Secondary Schools. Journal of Research in Special Educational Needs, 11(3), 153-161. 

Symes, W., & Humphrey, N. (2012). Including Pupils with Autistic Spectrum Disorders in the Classroom: The Role of Teaching Assistants. European Journal of Special Needs Education, 27(4), 517-532. 

Šándorová, V. (2011). Výsledky prieskumu o postavení  žiaka  zo sociálne znevýhodneného prostredia v základnej škole.  2. časť.Pedagogické rozhľady: odborno-metodickýčasopis, 20(5), 22-23.

Teplá, M. (2015).Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách. Praha: Verlag Dashöfer. 

Uzlová, I. (2010).Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál.

Webster, R.,  Blatchford,  P., Bassett, P., Brown, P., Martin,  C.,  & Russell, A. (2010). Double Standards and First Principles: Framing Teaching Assistant Support for Pupils with Special Educational Needs.European Journal of Special Needs Education, 25(4), 319-336.

Woolfson, R. C., & Truswell, E. (2005). Do Classroom Assistants Work? Educational Research, 47(1), 63-75.

How to cite this paper

Teacher Assistant in the Inclusive School Environment

How to cite this paper: Viktorin, J. (2018). Teacher Assistant in the Inclusive School Environment. The Educational Review, USA, 2(6), 320-329.

DOI: http://dx.doi.org/10.26855/er.2018.06.001

Free HPG Newsletters

Add your e-mail address to receive free newsletters from Hill Publishing Group.

Contact us

Hill Publishing Group

8825 53rd Ave

Elmhurst, NY 11373, USA

E-mail: contact@hillpublisher.com

Copyright © 2019 Hill Publishing Group Inc. All Rights Reserved.